welkom

Tot onze spijt moeten we u melden dat Fedde Nicolai op maandag 2 juli 2018 is overleden.
Hij heeft met veel passie en liefde de gedichten geschreven.
Op https://fedde-nicolai.christelijkegedichtensite.nl zullen zijn gedichten en werken ter dankbare nagedachtenis aan hem blijven voortbestaan. 

Gré Nicolai- Meijer, echtgenote van wijlen Fedde Nicolai. 

Lammetjes in de wei

Lammetjes springen vrolijk in de wei
Moeder schaap houdt ze in de gaten
Zo kunnen ze haar niet snel verlaten
Maar blijven ze allemaal aan haar zij.

Een leuk gezicht, dat nieuwe leven
Het kondigt ons weer het voorjaar aan
We zijn blij dit alles tegemoet te gaan
Wat door de Schepper wordt gegeven.

Dankbaar mogen we zijn in deze tijd
Dat alles in de natuur weer gaat groeien
Dat de bloemen en planten gaan bloeien
Het geeft zo veel kleur en fleurigheid.

Geloofd zij God met diep ontzag
Die alles zo mooi tot stand heeft gebracht
En ook aan Zijn schepselen heeft gedacht
Hij zorgt nog steeds voor ons, elke dag

Fedde Nicolai

Loof de Heer

Loof de Heer om Zijn goedheid
Want Hij is trouw in alles wat Hij doet
Hij is ons nabij, Hij is het die ons voedt
Zijn trouw blijft tot in eeuwigheid.

Loof de Heer die alles geschapen heeft
En nog elke dag voor ons wil zorgen
Hij kent ons, voor Hem is niets verborgen
Hij blijf betrokken met alles wat leeft.

Loof de Heer, Hij regeert bij dag en nacht
De zon als lichtbron heeft Hij in Zijn hand
Tot in eeuwigheid blijft Zijn liefde in stand
Hij houdt steeds over ons getrouw de wacht.

Loof dan in alle eerbied de Allerhoogste God
Want zijn goedheid blijft in eeuwigheid
Wij mogen vertrouwen op Zijn nabijheid
Want Hij is diep bewogen met ons aller lot.
(Woorden uit Psalm 136)

Fedde Nicolai

Looft God

Het is goed om God de Heer te loven
Want Zijn macht is overstelpend groot
Hij is onze steun en redder uit de nood
Zijn grote liefde gaat alles te boven.

Looft God in Zijn heiligdom
Looft Hem om Zijn mogendheden
In de hemel als ook hier beneden
Looft God, looft Zijn naam alom.

Looft God met de trom en fluit
Met bazuin, cimbel, tamboerijn
Dat het ter ere van God mag zijn
Looft Hem om Zijn wijs besluit.

Dat heel de wereld Hem mag prijzen
Hem toe mag zingen al wat leeft
Vrolijk juichen al wat adem heeft
Om Hem alle lof en eer te bewijzen.

( Woorden uit Psalm 150)

Fedde Nicolai

Leid mij op uw weg

Leid mij op Uw weg, die betrouwbaar is
Want U houdt mij in het oog en kent mij
Het is niet te begrijpen, ik kan er niet bij
Dat U mij ziet in vreugde en in droefenis.

Leid mij op Uw weg, de weg der waarheid
Zoals het in de Bijbel staat omschreven
Dat ik naar Uw geboden tracht te leven
En mag blijven geloven in Uw wijs beleid

Leid mij op Uw weg, de juiste weg ten leven
Opdat ik niet een heilloos pad zal bewandelen
Maar dat ik steeds naar Uw wil mag handelen
Geef Heer dat ik naar het goede blijf streven.

Leid mij op Uw weg, de weg der eeuwigheid
Waar geen verdriet, haat en nijd meer zal zijn
Maar altijd vreugde en verlossing van alle pijn
Een plaats die God de Heer mij heeft bereid.

Fedde Nicolai
( woorden uit Psalm 139)

Looft den Heer1

Looft de heer
Want Zijn trouw en goedheid
Blijven bestaan in eeuwigheid.

Looft de Heer
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Hij heeft ons van zonden bevrijd.

Looft de Heer
Die boven al Zijn schepselen staat.
En wil dat niemand verloren gaat

Looft de Heer
Die grote wonderen heeft gedaan
En ons nooit alleen zal laten gaan.

Looft de Heer
Want Zijn woord is waarheid
Ja, zelfs tot in eeuwigheid.

(Uit Psalm 136)

Fedde Nicolai

 

Looft de Heer

Wat is er beter dan de Heer te loven
Zijn liefde gaat het al te boven
Looft de Heer.

Gods majesteit is hoog verheven
Hij die ons het leven heeft gegeven.
Looft de Heer.

God die ons elke dag weer voedt
Met spijs en drank in overvloed.
Looft de Heer.

God de Heer, die onze vader wil zijn
In al onze vreugde, verdriet en pijn.
Looft de Heer.

God, de rots van ons aller behoud
Ook als het kwade ons benauwd.
Looft de Heer.

God, het licht in de duisternis
Hij die altijd in ons midden is.
Looft de Heer.

Fedde Nicolai

ZOEK op internet

Bezoekers

Vandaag: 67

Gisteren: 158

Week: 1020

Maand: 2591

Alle bezoekers: 388805

Gastenboek berichten

Douwina Haga
Beste Fedde, Wat is het een genot jouw gedichten te lezen. Jij hebt de gave om die op een begrijpelijke manier te verwoorden. Je geeft de mensen iets mee. Lieve groet,...
vrijdag 13 oktober 2017
Jan Hartman
Beste broeder Fedde, Zoals ik al eens aan je verwoorde nemen we met regelmaat ene gedicht mee naar ene christelijke herstellingsoord, waar ik samen met mijn vrouw o.a een avon...
zondag 19 maart 2017
Willy
Dag Fedde, Prachtige website, gevuld met jouw warme, hoopvolle, liefdevolle, vol toewijding en geloof, gedichten. Dank je. Willy
vrijdag 10 februari 2017
Aritha
Ik houd van uw gedichten, meneer Fedde. Heb ze door de jaren heen heel wat gelezen. Maar ik wist niet dat u een eigen site had. Wat een prachtig talent!
zaterdag 19 november 2016
Mirjam Hiemstra Oberman
Hallo Dhr Nicolai wat een prachtige gedichten tref ik op uw site aan, nu heb ik een vraagje, ik maak plaatjes/afbeeldingen met gedichten en teksten voor mij zelf maar ook ...
zondag 02 oktober 2016